Kuntavaalit

Kunnissa päätetään hyvin laajasti keskeisistä elämäämme ja yhteiskuntaamme liittyvistä asioista. Hyvällä kuntapäättäjällä on kyky omaksua asioita laajasti. Sen edellytys on taito ja halu kysyä ja kuunnella, sekä halu toimia yhteistyössä ja ottaa asioista selvää.

Kärkiteemat

Vankiterveydenhuollon ylilääkärinä sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian osastonlääkärinä toimiessa olen päässyt ja joutunut näkemään paljon murheita ja toimimattomia asioita, mutta myös upeita ratkaisuja näihin ongelmiin. Olen kerryttänyt näkemystä myös poliittisena päättäjänä Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Minulla ja tiimilläni on ymmärrystä siitä, miten peruspalveluiden oikea-aikainen, riittävä ja joustava apu ehkäisee ongelmia niin kasvatuksen ja koulutuksen kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden puolella. Meillä on näkemystä kuinka näitä perusasioita on kehitettävä, etteivät pienet ja ennaltaehkäistävät ongelmat kasva esimerkiksi psykiatrista osastohoitoa vaativiin mittoihin tai jopa henkirikoksiin saakka. Toimintani pohjalla on näkemys ja visio ihmisen kokoisista ja tutkitusti toimivista palveluista.

Toimiva perusterveydenhuolto

  • Tasapuoliset ja riittävät terveydenhuollon palvelut terveysasemilla ja hoivapalveluissa.
  • Sosiaalipalvelut, jotka ehkäisevät ongelmien kasautumista ja tavoittavat palveluita tarvitsevat.
  • Työntekijät ovat voimavara ja he ansaitsevat hyvät työolot ja palkan.

Lapset ja nuoret

  • Päiväkotien, koulujen ja harrastusmahdollisuuksien on oltava kunnossa. Ryhmäkoot niin päiväkodeissa kuin kouluissa on tärkeä pitää pieninä. Harrastusten kustannuksia on tuettava lapsen ja perheen tarpeen mukaan.
  • Tukitoimia syrjäytymistä vastaan on kehitettävä ja niihin on resurssoitava riittävästi.
  • Ongelmiin ajautuneille on luotava moniammatillinen erityisen tuen järjestelmä, joka tavoittaa apua tarvitsevat lapset ja nuoret.

Lähipalvelut

  • Kaupunginosien erityisyys on ymmärrettävä ja niitä on tuettava yksilöllisesti.
  • Kirjastot, päiväkodit, koulut, metsiköt ja rannat sekä terveysasemat ja harrastetilat ovat usein yhteisöille rakkaita ja hyvinvointia tukevia tekijöitä – ei tuhota toimivia rakenteita.
  • Kehityshankkeiden on perustuttava tutkimusnäyttöön, asiallisiin ja kattaviin selvityksiin sekä yhteistyöhön asukkaiden kanssa. Keskittäminen ei ole aina taloustehokasta tai turvallisempaa saati halutumpaa asukkaiden kannalta.

Kuntapoliittinen visio lyhyesti

Kuntavaaleissa 2021 keskityn tiettyihin teemoihin, mutta tulen ajamaan vastuullisesti vasemmistolaista politiikkaa myös muissa asioissa, kuten luonnonsuojelussa, rakentamisessa ja liikennesuunnittelussa. Mielestäni kaupunki on asukkaitaan varten ja päätösten on oltava pitkäjänteisiä ja reiluja kaikille osapuolille.

Nojaudun oman asiantuntijuuteni ylittävissä kysymyksissä nyt ja myös tulevaisuudessa puolueen yhteisesti pohdittuihin linjoihin, asiantuntija-arvioihin sekä omaan ja tiimini kriittiseen pohdintaan. Olen valmis syventymään erityistilanteisiin ja kysymyksiin tarvittavissa määrin, sekä oppimaan ja keskustelemaan milloin tahansa.

Vastuullisesti vasemmisto!

Samuel et al.